Header Image for Penllergaer Community Council

 

Council Minutes

The Community Council meets at 7pm at the Village Hall on the second Tuesday of each month. The Council will be open to questions from the public at the Chairman 's discretion for the first 15 minutes of each meeting, alternatively use the Contact Us Form to raise an issue with your Community Council. 

Approved minutes from the financial year starting April 2018:

 

 

 

Approved minutes from the financial year starting April 2016: 

Approved minutes from the last financial year's Council meetings can be downloaded below: 

Audit of Accounts - Annual Return/Notice of Conclusion of Audit

  Cofnodion y Cyngor 

Mae'r Cyngor Cymuned yn cyfarfod am 7pm yn Neuadd y Pentref ar yr ail ddydd Mawrth o bob mis. Bydd y Cyngor yn agored i gwestiynau gan y cyhoedd yn ôl disgresiwn y Cadeirydd am y 15 munud cyntaf o bob cyfarfod, fel arall ddefnyddiwch Ffurflen Cyswcht i godi mater gyda'ch Cyngor Cymuned.

Mae cofnodion y cyfarfodydd diwethaf ar gael isod. Cysylltwch a ni os hoffech dderbyn cofnodion yn Cymraeg.