Header Image for Penllergaer Community Council
Welcome to the Penllergaer Community Council
Croeso i Gyngor Cymuned Penllergaer

Here you will find useful information on a range of activities in Penllergaer together with information about your Community Council and how to get in touch with your elected Community Councillors.

Latest News/Newyddion:   

Yma, cewch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar ystod o weithgareddau ym Mhenllergaer, ynghyd a gwybodaeth am eich Cyngor Cymuned a sut i gysylltu a'ch Cynghorwyr Cymuned etholedig.

Please note that the Community Council is not responsible for the content of external internet sites. Mae'r Cyngor Cymuned ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.